busfinder – Čeština

busfinder.com – nejinovativnější nástroj pro autobusové společnosti

Zaregistrujte se nyní

 • Standardizovaný výpočet celého autobusového parku

 • Automatizované generování, odesílání a správa nabídek

 • Inovativní nástroj pro vaše vlastní webové stránky

 • Platba online, také pro interní objednávky

 • Nadregionální nabídka a rezervační platforma

 • řešení rozhraní pro plánovací programy

 • Moderní odpověď na neustále se měnící chování zákazníků

 • Přístup k novým cílovým skupinám doma i v zahraničí.

Rezervační platforma

pro moderní přístup k mezinárodním zákazníkům skupiny

 • Využití busfinder.com jako dalšího prodejního kanálu
 • Přijímání rezervací bez námahy
 • Generování online rezervací od firem, organizací, škol a mezinárodních zákazníků
 • Těžit z budoucích vylepšení systému

Integrace

jako inovativní nástroj pro vaše vlastní webové stránky

 • Nepřetržitá dostupnost pro vlastní zákazníky
 • Okamžité nabídky pro vaše zákazníky bez interního úsilí
 • Umožnit svým zákazníkům okamžitou online rezervaci požadovaného autobusu a v případě potřeby také online platbu.
 • Nahradit těžkopádný formulář žádosti pro zákazníky.
 • Odlišit se od konkurence
 • Rychlá a snadná integrace na vaše webové stránky
 • Omezení vašeho vozového parku

Řešení rozhraní

pro kompletní automatizaci podnikových procesů

 • Automatizovaný dotaz na dostupnost prostřednictvím vašeho stávajícího dispečerského programu
 • Přenos údajů o zákaznících a rezervacích pro všechny online rezervace do vašeho systému pro správu objednávek
 • Stávající řešení rozhraní pro RATIOsoftware, Kuschick, Turista, Delta Plan a CS Bus - Computer Steiner
 • možnost vývoje individuálních řešení rozhraní

Vstupní maska

pro transfery, jednodenní a vícedenní výlety

 • Propojení s mapami Google s převodem na jízdní doby autobusů
 • Zadávání mezipřistání, nástupních míst a přestávek
 • Podrobné časy odjezdu a příjezdu
 • Automatizované zaznamenávání zákonné doby řízení, provozu a odpočinku
 • Automatické zadání druhého řidiče, pokud je překročena maximální doba řízení a provozu.

Okamžitý výpočet

celého vozového parku, standardizované, s přihlédnutím k individuálním tarifním specifikacím.

 • hodinové a kilometrové sazby
 • hodinové a kilometrové stupnice
 • tarify za cesty
 • sazby za dobu stání
 • tarify pro 2. řidiče s automatickým záznamem
 • různé denní a minimální paušální sazby za obrat
 • individuální příplatky a slevy za noční hodiny, neděle a svátky, pracovní dny, roční období, zvláštní termíny a zahraniční kilometry

Náš přístup k projektu

tím se lišíme od všech mezinárodních konkurentů.

 • Busfinder.com je moderní platforma pro koncové zákazníky, kde si skupinoví zákazníci mohou během několika vteřin vytvořit podrobné nabídky různých autobusových společností a vozidel a okamžitě si je online rezervovat, přičemž nabízíme transparentní prezentaci služeb a hodnocení zákazníků.
 • spojujeme objednatele přímo s autobusovými společnostmi, které nabízejí služby, a neobchodujeme s objednávkami.
 • podporujeme marketing autobusů v souladu s trhem a náklady.
 • odkazujeme na úspěšný pilotní projekt v Rakousku, kde se nám podařilo připojit více než 50 % autobusových společností přímo k našemu systému.
 • úspěšně jsme zahájili internacionalizaci našeho projektu s prvními 100 připojenými autobusovými společnostmi v Německu.
 • odkazujeme na mezinárodní spolupráci, jako je distribuční dohoda se společností Daimler AG (Daimler Buses/EvoBus).
1
2
3
4
1

Nástroj pro plánování trasy s ohledem na zákonné doby řízení a odpočinku

2

Přístup ke správě autobusů, řidičů, tarifů a zákazníků

3

Nástroj pro správu disponibilit a pro nakládání s vozidly, řidiči, nabídkami a zakázkami

4

Busfinder.com pro použití na webových stránkách autobusových společností

Základní balíček

– Registrace
– Integrace lokality
– Platební rozhraní
– 2 online Školení (a‘ 2 hodiny)

Celková cena, jednorázová 22.200 CZK

akciová cena registrace do 30.11.2021
(Katalogová cena 38.690,00 CZK)

Vypořádání v eurech 1.515€ / 870€

_______________________________________

NOVY: Paušální poplatek za statistické nástroje,
měsíční

Paušální poplatek za statistické nástroje, měsíční – 305,41 CZK
Paušální poplatek za statistické nástroje, měsíční, 9,93 CZK


Systémové poplatky (stránka integrace)

Rezervace přes busfinder.com – 7%
včetně rezervací prostřednictvím integrace prodeje

Rezervace prostřednictvím integrace stránek – Zdarma
Integrace stránek na webových stránkách autobusových společností

Poplatek za podání žádosti – 9,93 CZK
na zákazníka/za 24 hodin

Platební rozhraní, měsíční 305,41 CZK
pouze při aktivaci online platby

Rozhraní pro dispoziční software
na vyžádání

EBA Bus Alliance

IVáš spolehlivý partner v oblasti digitalizace

Společnost EBA Bus Alliance GmbH se považuje za poskytovatele služeb v oblasti autobusové dopravy a cestovního ruchu. Kromě toho působíme jako poskytovatel systému a informací a v tomto smyslu fungujeme jako komunikační rozhraní pro všechny, kteří mají zájem o autobusovou turistiku.

EBA Bus Alliance GmbH doprovází provozovatele autobusové dopravy na jejich cestě do digitální budoucnosti mimo jiné poskytováním online a administrativního softwaru. Ve spolupráci vytváříme odpovídající rozsáhlou síť a podporujeme autobusové cestovní kanceláře, přičemž zaručujeme nezávislost jednotlivých partnerských společností.

Dále propojujeme autobusové cestovní kanceláře s různými dodavateli, poskytovateli služeb a organizacemi a vytváříme nákupní a prodejní nebo marketingové komunity.

„Pokud chceš jet rychle, jeď sám. Chceš-li dojít daleko, jdi s ostatními!“

– Africká moudrost

 • 10 let zkušeností s vývojem a poskytováním digitálních administrativních a prodejních řešení v oblasti autobusové turistiky.

 • jako vývojáři softwaru zaujímáme neutrální pozici v odvětví autobusové dopravy (nemáme vlastní zájem na objednávkách autobusů).

 • vytváříme jedinečnou a mezinárodní síť, protože sítě škodí jen těm, kteří žádnou nemají.

 • budoucnost autobusové turistiky potřebuje také vize - a někoho, kdo je bude realizovat - na tom neustále pracujeme.

 • osobní kontakt s našimi partnery je pro nás důležitý

 • doprovázíme autobusové cestovní kanceláře do digitální budoucnosti, aniž bychom omezovali nezávislost našich partnerů.

Naši partneři

Alexander Pöschl

Head of Strategy and Future Topics
Daimler Buses

Výrazně usnadňuje a zefektivňuje podnikání. To je cíl společnosti Daimler Buses, který sledujeme pro naše zákazníky prostřednictvím digitálních služeb na portálu OMNIplus ON. Je to také přístup a motivace autobusových společností k digitalizaci jejich každodenních obchodních procesů. Zejména v charterové a nájemní dopravě je důležité vyhovět neustále se měnícím požadavkům zákazníků.
V týmu „EBA Bus-Alliance“ jsme našli inovativního a spolehlivého partnera. Digitální řešení „busfinder.com (Bus-Angebot.com)“ zcela pokrývá požadavky autobusových společností v oblasti standardizované tvorby nabídek a stále důležitější možnosti rezervací online a vytváří tak přidanou hodnotu a udržitelnou konkurenční výhodu pro každou autobusovou společnost bez ohledu na její velikost.

© Copyright - EBA Bus Alliance GmbH