EBA Bus Alliance GmbH – Slovensko

EBA Bus Alliance

GmbH

be connected

Partner s pridanou hodnotou

Okrem digitalizácie a automatizácie podnikových procesov vytvárate udržateľnú konkurenčnú výhodu v medzinárodnej sieti autobusových spoločností, zákazníkov a kooperačných partnerov. A siete škodia len tým, ktorí ich nemajú!

Partner so skúsenosťami

Skúsení odborníci z oblasti cestovného ruchu a autobusovej dopravy, experti na online predaj a marketing, ako aj odborníci na logistiku podujatí, grafickí dizajnéri a IT špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti koncepcie a vývoja IT riešení pre cestovný ruch pod jednou strechou – to je presne to, čo robí nás, naše projekty a náš tím tak jedinečným.

Partner s víziou

Budúcnosť autobusovej dopravy tiež potrebuje vízie – a niekoho, kto ich bude realizovať. Naša vízia začína vašimi želaniami a končí jedinečnou komunikačnou, administratívnou a distribučnou sieťou, ktorá uľahčuje život všetkým zúčastneným, ale neobmedzuje nikoho v jeho individuálnej slobode.

S našimi službami sme spoľahlivým partnerom na ceste do digitálnej budúcnosti
Nasadenie softvéru, vývoj softvéru, webový dizajn, udalosti

Poskytovanie softvéru

Poskytovaním softvérových riešení sme stanovili nové štandardy v oblasti prenájmu dopravných prostriedkov a marketingu cestovného ruchu, ako aj v oblasti automatizácie obchodných procesov. Okrem toho ponúkame širokú škálu riešení rozhrania pre plánovanie, správu ciest, online platby a cestovné poistenie.

Vývoj softvéru

Už viac ako 12 rokov plánujeme, navrhujeme a vyvíjame IT projekty pre odvetvie cestovného ruchu. Našou silnou stránkou je premýšľanie naprieč projektmi, komunikácia inovatívnych nápadov a vývoj komplexných riešení. Pochopenie a realizácia individuálnych potrieb našich klientov je pre nás najväčšou výzvou.

Webový dizajn

Samozrejme, sme tiež komplexným poskytovateľom služieb pre všetky aspekty vašej osobnej internetovej prezentácie. Vďaka nášmu grafickému a kreatívnemu oddeleniu s vami nielen naplánujeme a navrhneme vašu internetovú prezentáciu, ale radi vám ponúkneme aj vytvorenie loga alebo CI.

Naše služby v tejto oblasti dopĺňa vývoj alebo implementácia online rezervačných a platobných nástrojov, ako aj optimalizácia pre vyhľadávače.

Podujatia

Už niekoľko rokov pracujeme ako špecialisti na logistiku dopravy na veľkých podujatiach. Jednou z našich úloh je plánovanie a realizácia koncepcií dopravy, kyvadlovej dopravy a parkovania.

Okrem toho v spolupráci s najväčšími organizátormi podujatí zabezpečujeme kyvadlovú dopravu, autobusy pre umelcov a štáb, ktoré sú potrebné pre veľké podujatia.

V rámci našej funkcie Bus alliance sa prostredníctvom kontaktu s organizátormi podujatí čoraz častejšie staráme aj o zabezpečenie vstupeniek, osobitné práva pre autobusy v mieste podujatia a o zabezpečenie prídelu vstupeniek.

Busfinder.com

Busfinder.com slúži ako online predajný kanál na prenájom autobusov a umožňuje vám tiež vypočítať ceny v priebehu niekoľkých sekúnd. Busfinder.com vám tiež poskytuje moderný nástroj na výpočet, ponuku a rezerváciu, ktorý môžete použiť na vlastnej webovej stránke. To znamená, že vás vaši zákazníci môžu kontaktovať a rezervovať si vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Okrem toho výrazne znížite aj interné úsilie potrebné na vytvorenie a odoslanie ponúk.

Busfinder.com je potrebné vnímať ako modernú odpoveď na neustále sa meniace správanie zákazníkov a pokrýva aj potreby autobusových spoločností. Busfinder.com spája zákazníkov priamo s autobusovými spoločnosťami, ktoré ponúkajú služby, čím sa odlišujeme od všetkých našich konkurentov – neobchodujeme s objednávkami!

Viac informácií o Busfinder.com

1
2
3
4
1

Nástroj na plánovanie trás so zohľadnením zákonných časov jazdy a odpočinku

2

Prístup k správe autobusov, vodičov, taríf a zákazníkov

3

Nástroj na správu disponibilít, ako aj disponovanie vozidlami, vodičmi, ponukami a objednávkami

4

Busfinder.com na použitie na webových stránkach autobusových spoločností

Vďaka rozhraniu s vaším existujúcim dispečerským programom nemusíte pri používaní busfinder.com, ako aj pri používaní nástroja busfinder.com na vlastnej webovej stránke, vynaložiť žiadne úsilie pri správe voľných miest. V súčasnosti ponúkame riešenia rozhraní pre spoločnosti RATIOsoftware, Kuschick, Turista, Delta Plan a CS Bus!

Autobusovým spoločnostiam, ktoré v súčasnosti nepoužívajú systém na správu autobusov, ponúkame bezplatný administratívny softvér busfinder.com na správu a plánovanie vozidiel, vodičov, ponúk a objednávok.

Busreisebox.com

Busreisebox.com vám ponúka modernú platformu pre koncových zákazníkov na marketing vašich cestovných služieb. Okrem možnosti marketingu vašich zájazdov v celej krajine vám radi ponúkneme aj možnosť integrácie technického vybavenia na vašu vlastnú webovú stránku. S Busreisebox.com máte možnosť online rezervácie, online platby, rozhranie pre cestovné poistenie a jednotnú správu kontingentu. Okrem toho Busreisebox.com plne pokrýva právne požiadavky európskeho nariadenia o balíku cestovných služieb.

Busreisebox.com je náš najnovší projekt, ktorý bude spočiatku dostupný len v Nemecku a Rakúsku. Viac informácií o Busreisebox.com

EBA Bus Alliance GmbH

Spoločnosť EBA Bus Alliance GmbH sa považuje za poskytovateľa služieb v oblasti autobusového cestovného ruchu. Okrem toho pôsobíme ako poskytovateľ systému a informácií a v tomto zmysle fungujeme ako komunikačné rozhranie pre všetkých, ktorí majú záujem o autobusovú turistiku.

Spoločnosť EBA Bus Alliance GmbH. sprevádza prevádzkovateľov autobusovej dopravy na ich ceste do digitálnej budúcnosti okrem iného poskytovaním online a administratívneho softvéru. V rámci spolupráce vytvárame primerane veľkú sieť a podporujeme autobusové cestovné kancelárie, pričom zaručujeme nezávislosť jednotlivých partnerských spoločností.

Okrem toho prepájame autobusové cestovné kancelárie s rôznymi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb a organizáciami a vytvárame nákupné a predajné združenia.

Real support by real people

Aj keď sa považujeme za technologickú spoločnosť, EBA Bus Alliance GmbH pozostáva z mnohých skúsených odborníkov na cestovný ruch a IT, ktorí sa radi postarajú o problémy našich partnerov a sú osobne k dispozícii aj v prípade otázok.

Zastávame úprimnú, kolegiálnu komunikáciu, sme vždy otvorení návrhom a vážime si skúsenosti našich partnerov, ktorými často podporujú náš projekt.

Naši partneri

Alexander Pöschl

Head of Strategy and Future Topics
Daimler Buses

Výrazne uľahčuje a zefektívňuje podnikanie. To je cieľ našej spoločnosti Daimler Buses, ktorý sledujeme pre našich zákazníkov prostredníctvom digitálnych služieb na portáli OMNIplus ON. Je to tiež prístup a motivácia pre autobusové spoločnosti, aby digitalizovali svoje každodenné obchodné procesy. Najmä v charterovej a nájomnej doprave je dôležité vyhovieť neustále sa meniacim požiadavkám zákazníkov.
V tíme „EBA Bus-Alliance“ sme našli inovatívneho a spoľahlivého partnera. Digitálne riešenie „busfinder.com (Bus-Angebot.com)“ úplne pokrýva požiadavky autobusových spoločností v oblasti štandardizovanej tvorby ponúk a čoraz dôležitejšej možnosti rezervácie online, a tým vytvára pridanú hodnotu a udržateľnú konkurenčnú výhodu pre každú autobusovú spoločnosť bez ohľadu na jej veľkosť.

kontaktuj nás…

    © Copyright - EBA Bus Alliance GmbH