EBA Bus Alliance

GmbH

be connected

Partnern med mervärde

Förutom digitalisering och automatisering av affärsprocesser skapar du en hållbar konkurrensfördel i ett internationellt nätverk av bussbolag, kunder och samarbetspartners. Och nätverk skadar bara dem som inte har något!

En partner med erfarenhet

Att ha erfarna turismspecialister från rese- och bussbranschen, experter på onlineförsäljning och marknadsföring samt experter på evenemangslogistik, grafiska formgivare och IT-specialister med många års erfarenhet av att utforma och utveckla IT-lösningar för turism under ett och samma tak – det är precis det som gör oss, våra projekt och vårt team så unika.

En partner med visioner

Bussbranschens framtid behöver också visioner – och någon som kan genomföra dem. Vår vision börjar med dina önskemål och slutar med ett unikt kommunikations-, administrations- och distributionsnätverk som gör livet enklare för alla inblandade, men som inte begränsar någons individuella frihet.

Med våra tjänster är vi en pålitlig
en pålitlig partner på vägen in i den digitala framtiden

Tillhandahållande av programvara

Med programvarulösningar sätter vi nya standarder både inom försäljning för bussföretag (uthyrning och marknadsföring av resor) och inom automatisering av affärsprocesser. Dessutom erbjuder vi ett brett utbud av gränssnittslösningar för schemaläggning, resehantering, onlinebetalningar och reseförsäkringar.

Utveckling av programvara

Vi har planerat, utformat och utvecklat IT-projekt för turistindustrin i över 12 år. Vår styrka ligger i att tänka över projektgränserna, kommunicera innovativa idéer och utveckla helhetslösningar. Att förstå och genomföra våra kunders individuella behov är den utmaning vi gillar mest.

Webbdesign

Naturligtvis är vi också en helhetsleverantör av tjänster för alla aspekter av din personliga närvaro på internet. Med vår grafiska och kreativa avdelning kan vi inte bara planera och utforma din internetnärvaro tillsammans med dig, vi erbjuder dig också gärna logotyp- eller CI-utveckling.

Utveckling eller implementering av onlineboknings- och betalningsverktyg samt sökmotoroptimering kompletterar våra tjänster på detta område.

Evenemang

I flera år har vi arbetat som transportlogistiker vid stora evenemang. En av våra uppgifter är att planera och genomföra trafik-, pendlings- och parkeringskoncept.

I samarbete med de största evenemangsarrangörerna tillhandahåller vi dessutom de skyttel-, artist- och besättningsbussar som krävs för stora evenemang.

I vår funktion som bussallians tar vi också i allt större utsträckning hand om biljettförsäljning, särskilda rättigheter för bussar på evenemangsplatsen och biljetttilldelning genom kontakt med arrangörerna.

Busfinder.com

Busfinder.com fungerar som en försäljningskanal online för uthyrning av bussar och gör det också möjligt för dig att beräkna din egen flotta på några sekunder. Busfinder.com ger dig också ett modernt verktyg för beräkning, erbjudande och bokning som du kan använda på din egen webbplats. Det innebär att dina egna kunder kan nå och boka dig dygnet runt. Dessutom minskar du avsevärt den interna arbetsinsatsen för att skapa och skicka erbjudanden.

Busfinder.com ska ses som ett modernt svar på kundernas ständigt föränderliga beteende och täcker även bussbolagens behov. Busfinder.com kopplar bokningskunderna direkt till de bussbolag som erbjuder bussar, vilket skiljer oss från alla våra konkurrenter – vi handlar inte med beställningar!

Mer information om Busfinder.com

1
2
3
4
1

Ruttplaneringsverktyg som tar hänsyn till lagstadgade kör- och vilotider

2

Tillgång till administrationen av bussar, förare, taxor och kunder

3

Distributionsverktyg för administration av tillgänglighet samt för disposition av fordon, förare, erbjudanden och beställningar

4

Busfinder.com för användning på bussbolagens webbplatser

Med hjälp av ett gränssnitt till ditt befintliga distributionsprogram behöver du inte anstränga dig för att administrera lediga platser när du använder busfinder.com, eller när du använder busfinder.com-verktyget på din egen webbplats. Vi erbjuder för närvarande gränssnittslösningar för RATIOsoftware, Kuschick, Turista, Delta Plan och CS Bus!

För bussföretag som för närvarande inte använder ett system för bussadministration erbjuder vi busfinder.com, en gratis programvara för administration och schemaläggning av fordon, förare, erbjudanden och beställningar.

Busreisebox.com

Med Busreisebox.com erbjuder vi dig en modern slutkundsplattform för marknadsföring av dina resetjänster. Förutom möjligheten att marknadsföra dina resor i hela landet erbjuder vi dig också gärna möjligheten att integrera de tekniska faciliteterna på din egen webbplats. Med Busreisebox.com har du möjlighet till onlinebokning, onlinebetalning, ett gränssnitt för reseförsäkringar och en enhetlig kontingenthantering. Dessutom uppfyller Busreisebox.com helt och hållet de rättsliga kraven i EU:s förordning om paketresor.

Busreisebox.com är vårt senaste projekt och kommer till en början endast att finnas tillgängligt i Tyskland och Österrike. Mer information om Busreisebox

EBA Bus Alliance GmbH

EBA Bus Alliance GmbH ser sig själv som en tjänsteleverantör inom och för bussturismbranschen. Dessutom agerar vi som system- och informationsleverantör och i den meningen som ett kommunikationsgränssnitt för alla som är intresserade av bussturism.

EBA Bus Alliance GmbH. hjälper bussresearrangörer på vägen in i den digitala framtiden genom att bland annat tillhandahålla online- och administrationsprogram. I samarbetet bildar vi ett motsvarande stort nätverk och stöder bussresearrangörerna, samtidigt som vi garanterar de enskilda partnerföretagens oberoende.

Dessutom kopplar vi samman bussresearrangörerna med olika leverantörer, tjänsteleverantörer och organisationer och bildar inköps- och försäljningsorganisationer.

Real support by real people

Även om vi ser oss själva som ett teknikföretag består EBA Bus Alliance GmbH av många erfarna turism- och IT-experter som gärna tar hand om våra samarbetspartners problem och som också är tillgängliga för frågor.

Vi står för en ärlig och kollegial kommunikation, är alltid öppna för förslag och uppskattar våra partners erfarenheter, som de ofta har stöttat våra projekt med.

Våra samarbetspartners

Alexander Pöschl

Head of Strategy and Future Topics
Daimler Buses

„Gör affärer märkbart enklare och effektivare. Det är Daimler Buses mål, som vi strävar efter att uppnå för våra kunder med de digitala tjänsterna i OMNIplus ON-portalen. Det är också bussföretagens strategi och motivation för att digitalisera sina dagliga affärsprocesser. Särskilt inom charter- och uthyrningstransporter är det viktigt att uppfylla kundernas ständigt föränderliga krav.

Vi har hittat en innovativ och pålitlig partner i teamet från „EBA Bus-Alliance“. Den digitala lösningen „busfinder.com (Bus-Angebot.com)“ täcker bussföretagens krav på standardiserade erbjudanden och den allt viktigare bokningsmöjligheten online och skapar därmed mervärde och en hållbar konkurrensfördel för varje bussföretag, oavsett företagets storlek.“

Kontaktieren Sie uns…

    © Copyright - EBA Bus Alliance GmbH