busfinder – Svenska

busfinder.com – det mest innovativa verktyget för bussföretag

registrera dig nu

 • Standardiserad beräkning av hela bussflottan

 • Automatiserad generering, avsändning och administration av erbjudanden

 • Innovativt verktyg för din egen webbplats

 • Betalning online, även för interna beställningar

 • Överregionalt erbjudande och bokningsplattform

 • Gränssnittslösningar för schemaläggningsprogram

 • Modernt svar på kundernas ständigt föränderliga beteende

 • Tillgång till nya målgrupper i hemlandet och utomlands

Bokningsplattform

för modern tillgång till internationella koncernkunder

 • Använd busfinder.com som en ytterligare försäljningskanal
 • Ta emot bokningar utan ansträngning
 • generera onlinebokningar från företag, organisationer, skolor och internationella kunder
 • dra nytta av framtida systemförbättringar

Integration

som ett innovativt verktyg för din egen webbplats

 • Tillgänglighet dygnet runt för dina egna kunder
 • Omedelbara erbjudanden till dina kunder utan interna ansträngningar
 • göra det möjligt för dina kunder att boka den önskade bussen direkt på nätet och, om så krävs, även betala online
 • ersätta det besvärliga förfrågningsformuläret för kunderna
 • Att sticka ut från konkurrenterna
 • integreras snabbt och enkelt på din webbplats
 • begränsa din flotta

Gränssnittslösning

för fullständig automatisering av affärsprocesser

 • Automatiserad förfrågan om tillgänglighet via ditt befintliga avsändningsprogram
 • Överföring av kund- och bokningsuppgifter för alla onlinebokningar till ditt orderhanteringssystem
 • Befintliga gränssnittslösningar för RATIOsoftware, Kuschick, Turista, Delta Plan och CS Bus - Computer Steiner
 • Utveckling av individuella gränssnittslösningar möjlig

IIngångsmask

för transferer, dagsresor och flerdagarsresor

 • Anslutning till Google-Maps med omvandling till bussresetider
 • Inmatning av mellanliggande destinationer, påstigningsplatser och avbrott
 • Detaljerade avgångs- och ankomsttider
 • Automatiserad registrering av lagliga kör-, drifts- och vilotider
 • Automatiskt införande av en andra förare om den maximala kör- och drifttiden överskrids

Omedelbar beräkning

Hela flottan, standardiserad, med hänsyn till individuella tariffspecifikationer

 • tim- och kilometertaxor
 • Tim- och kilometerskalor
 • Tariffer för resor
 • Tariffer för stående tid
 • Tariffer för andra förare med automatisk registrering
 • Olika schablonbelopp för daglig omsättning och minimiomsättning
 • Individuella tillägg och rabatter för natt, söndagar och helgdagar, vardagar, säsonger, särskilda datum och utländska kilometer

Vår projektstrategi

Detta är vad som skiljer oss från alla internationella konkurrenter

 • Busfinder.com är en modern slutkundsplattform, där gruppkunder kan skapa detaljerade erbjudanden om olika bussbolag och fordon på några sekunder och boka dem online omedelbart, samtidigt som vi erbjuder en transparent presentation av tjänster och kundbetyg
 • Vi kopplar bokningskunderna direkt till de bussbolag som erbjuder tjänsterna och handlar inte med beställningar
 • Vi främjar marknadsföringen av bussar i enlighet med marknaden och kostnaderna
 • Vi hänvisar till ett framgångsrikt pilotprojekt i Österrike där vi kunde ansluta mer än 50 % av bussbolagen direkt till vårt system
 • Vi har framgångsrikt påbörjat internationaliseringen av vårt projekt med de första 100 anslutna bussföretagen i Tyskland
 • Vi hänvisar till internationella samarbeten, t.ex. distributionsavtalet med Daimler AG (Daimler Buses/EvoBus)
1
2
3
4
1

Ruttplaneringsverktyg som tar hänsyn till lagstadgade kör- och vilotider

2

Tillgång till administrationen av bussar, förare, taxor och kunder

3

Distributionsverktyg för administration av tillgänglighet samt för disposition av fordon, förare, erbjudanden och beställningar

4

Busfinder.com för användning på bussbolagens webbplatser

Grundpaket

– Registrering
– Integrering av webbplatsen
– Betalningsgränssnitt
– 2 onlineutbildningar (a’ 2 timmar)

Totalt engångspris 990,00 €

Kampanjpriser till kl 30.11.2021.
(Listpris 1.589,00 €)

_______________________________________

NY: Statistiskt verktyg fast avgift, månadsavgift

Statistiskt verktyg fast avgift, månadsavgift – 15,00 €
(fast avgift) extra per kund/per 24 timmar/ 0,39 €


Systemavgifter (sidointegration)

Bokning via busfinder.com – 7%
inkl. bokningar via säljintegrationer

Bokningar via sidintegrationer – kostnadsfritt
Integrering av sidor på bussbolagens webbplatser

Systemavgifter – 0,39 €
per kund/per 24 timmar

Betalningsgränssnitt, månadsvis – 15,00 €
endast i samband med aktivering av onlinebetalningen

Management software interfaces
on request

The EBA Bus Alliance

Your reliable partner in digitalisation

EBA Bus Alliance GmbH ser sig själv som en tjänsteleverantör inom och för bussturismbranschen. Dessutom agerar vi som system- och informationsleverantör och i den meningen som ett kommunikationsgränssnitt för alla som är intresserade av bussturism.

EBA Bus Alliance GmbH. hjälper bussresearrangörer på vägen in i den digitala framtiden genom att bland annat tillhandahålla online- och administrationsprogram. I samarbetet bildar vi ett motsvarande stort nätverk och stöder bussresearrangörerna, samtidigt som vi garanterar de enskilda partnerföretagens oberoende.

Dessutom kopplar vi samman bussresearrangörerna med olika leverantörer, tjänsteleverantörer och organisationer och bildar inköps- och försäljningsorganisationer.

Our partners

Alexander Pöschl

Head of Strategy and Future Topics
Daimler Buses

”Gör affärer märkbart enklare och effektivare. Det är Daimler Buses mål, som vi strävar efter att uppnå för våra kunder med de digitala tjänsterna i OMNIplus ON-portalen. Det är också bussföretagens strategi och motivation för att digitalisera sina dagliga affärsprocesser. Särskilt inom charter- och uthyrningstransporter är det viktigt att uppfylla kundernas ständigt föränderliga krav.

Vi har hittat en innovativ och pålitlig partner i teamet från ”EBA Bus-Alliance”. Den digitala lösningen ”busfinder.com (Bus-Angebot.com)” täcker bussföretagens krav på standardiserade erbjudanden och den allt viktigare bokningsmöjligheten online och skapar därmed mervärde och en hållbar konkurrensfördel för varje bussföretag, oavsett företagets storlek.”

Register now

um für die Zukunft gerüstet zu sein…
Busfinder.com – das innovativste Tool für Busunternehmen

© Copyright - EBA Bus Alliance GmbH