busfinder – Slovensko

busfinder.com – najinovatívnejší nástroj pre autobusové spoločnosti

Zaregistrujte sa teraz

 • Štandardizovaný výpočet celého autobusového parku

 • Automatizované generovanie, odosielanie a správa ponúk

 • Inovatívny nástroj pre vaše vlastné webové stránky

 • Online platba, aj pre interné objednávky

 • Nadregionálna ponuka a rezervačná platforma

 • Riešenia rozhrania pre plánovacie programy

 • Moderná odpoveď na neustále sa meniace správanie zákazníkov

 • Prístup k novým cieľovým skupinám doma a v zahraničí

Rezervačná platforma

pre moderný prístup k medzinárodným skupinovým zákazníkom

 • Využitie busfinder.com ako ďalšieho predajného kanála
 • Prijímanie rezervácií bez námahy
 • generovanie online rezervácií od firiem, organizácií, škôl a medzinárodných zákazníkov
 • využívať budúce vylepšenia systému

Integrácia

ako inovatívny nástroj pre vaše vlastné webové stránky

 • Dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre vlastných zákazníkov
 • Okamžité ponuky pre vašich zákazníkov bez interného úsilia
 • Umožniť svojim zákazníkom okamžitú online rezerváciu požadovaného autobusu a v prípade potreby aj online platbu
 • Nahradiť ťažkopádny formulár žiadosti pre zákazníkov
 • Odlíšiť sa od konkurencie
 • Rýchla a jednoduchá integrácia na vaše webové stránky
 • Obmedzenie vášho vozového parku

Riešenie rozhrania

pre úplnú automatizáciu obchodných procesov

 • Automatizovaný dotaz na dostupnosť prostredníctvom vášho existujúceho dispečerského programu
 • Prenos údajov o zákazníkoch a rezerváciách pre všetky online rezervácie do vášho systému na správu objednávok
 • Existujúce riešenia rozhrania pre RATIOsoftware, Kuschick, Turista, Delta Plan a CS Bus - Computer Steiner
 • Možnosť vývoja individuálnych riešení rozhrania

Vstupná maska

pre transfery, jednodňové a viacdňové výlety

 • Prepojenie s mapami Google-Maps s prevodom na časy jazdy autobusom
 • Zadávanie medziľahlých cieľov, miest nástupu a prestávok
 • Podrobné časy odchodu a príchodu
 • Automatizované zaznamenávanie zákonných časov jazdy, prevádzky a odpočinku
 • Automatický vstup druhého vodiča, ak sa prekročí maximálny čas jazdy a prevádzky

Okamžitý výpočet

celého vozového parku, štandardizované, s prihliadnutím na individuálne tarifné špecifikácie

 • Hodinové a kilometrové sadzby
 • Hodinové a kilometrové stupnice
 • Cestovné tarify
 • Sadzby za čas státia
 • Tarify pre druhých vodičov s automatizovaným záznamom
 • Rôzne denné a minimálne paušálne sadzby obratu
 • Individuálne príplatky a zľavy za nočné hodiny, nedeľné a sviatočné hodiny, pracovné dni, ročné obdobia, špeciálne dátumy a zahraničné kilometre

Náš prístup k projektu

to nás odlišuje od všetkých medzinárodných konkurentov

 • Busfinder.com je moderná platforma pre koncových zákazníkov, kde si skupinoví zákazníci môžu v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť podrobné ponuky rôznych autobusových spoločností a vozidiel a okamžite si ich online rezervovať, pričom ponúkame transparentnú prezentáciu služieb a hodnotenie zákazníkov.
 • Objednávateľov spojíme priamo s autobusovými spoločnosťami, ktoré ponúkajú služby, a neobchodujeme s objednávkami
 • Podporujeme marketing autobusov v súlade s trhom a nákladmi
 • Odvolávame sa na úspešný pilotný projekt v Rakúsku, kde sa nám podarilo pripojiť viac ako 50 % autobusových spoločností priamo k nášmu systému
 • úspešne sme začali internacionalizáciu nášho projektu s prvými 100 pripojenými autobusovými spoločnosťami v Nemecku
 • Máme na mysli medzinárodnú spoluprácu, ako je distribučná dohoda so spoločnosťou Daimler AG (Daimler Buses/EvoBus).
1
2
3
4
1

Nástroj na plánovanie trás so zohľadnením zákonných časov jazdy a odpočinku

2

Prístup k správe autobusov, vodičov, taríf a zákazníkov

3

Nástroj na správu disponibilít, ako aj disponovanie vozidlami, vodičmi, ponukami a objednávkami

4

Busfinder.com na použitie na webových stránkach autobusových spoločností

Základný balík

– Registrácia
– Integrácia lokality
– Platobné rozhranie
– 2 online školenia (a‘ 2 hodiny)

Celková cena, jednorazová 875,00 €

akciová cena registrácie do 30.11.2021
(Cenníková cena 1.515,00 €)
_______________________________________

NOVINKA: Štatistický nástroj paušálny poplatok, mesačne

Štatistický nástroj paušálny poplatok, mesačne – 15,00 €
(paušálny poplatok) dodatočne za klienta/za 24 hodín/ 0,39 €


Systémové poplatky (integrácia stránky)

Rezervácie cez busfinder.com – 7%
vrátane rezervácií prostredníctvom integrácie predaja

Rezervácie prostredníctvom integrácie stránok – bezplatne
Integrácia stránok na webových stránkach autobusových spoločností

Poplatok za žiadosť – 0,39 €
na zákazníka/za 24 hodín

Platobné rozhranie, mesačné – 12,00 €
len pri aktivácii online platby

Rozhrania pre dispozičný softvér
na požiadanie

EBA Bus Alliance

Váš spoľahlivý partner v oblasti digitalizácie

Spoločnosť EBA Bus Alliance GmbH sa považuje za poskytovateľa služieb v oblasti autobusového cestovného ruchu. Okrem toho pôsobíme ako poskytovateľ systému a informácií a v tomto zmysle fungujeme ako komunikačné rozhranie pre všetkých, ktorí majú záujem o autobusovú turistiku.

Spoločnosť EBA Bus Alliance GmbH sprevádza prevádzkovateľov autobusovej dopravy na ich ceste do digitálnej budúcnosti okrem iného poskytovaním online a administratívneho softvéru. V rámci spolupráce vytvárame primerane veľkú sieť a podporujeme cestovné kancelárie, pričom zaručujeme nezávislosť jednotlivých partnerských spoločností.

Okrem toho prepájame cestovné kancelárie s rôznymi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb a organizáciami a vytvárame nákupné a predajné alebo marketingové komunity.

„Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak sa chceš dostať ďaleko, choď s ostatnými!“

– Africká múdrosť

 • 10 rokov skúseností s vývojom a poskytovaním digitálnych administratívnych a predajných riešení v autobusovej doprave

 • ako vývojári softvéru zaujímame neutrálnu pozíciu v odvetví autobusovej dopravy (bez vlastného vytvarania cenovych ponúk).

 • vytvárame jedinečnú a medzinárodnú sieť, pretože siete škodia len tým, ktorí ich nemajú.

 • budúcnosť autobusovej turistiky tiež potrebuje vízie - a niekoho, kto ich bude realizovať - na tom neustále pracujeme.

 • osobný kontakt s našimi partnermi je pre nás dôležitý

 • sprevádzame odvetvie autobusovej dopravy do digitálnej budúcnosti bez toho, aby sme obmedzovali nezávislosť našich partnerov.

Naši partneri

Alexander Pöschl

Head of Strategy and Future Topics
Daimler Buses

Výrazne uľahčuje a zefektívňuje podnikanie. To je cieľ našej spoločnosti Daimler Buses, ktorý sledujeme pre našich zákazníkov prostredníctvom digitálnych služieb na portáli OMNIplus ON. Je to tiež prístup a motivácia pre autobusové spoločnosti, aby digitalizovali svoje každodenné obchodné procesy. Najmä v charterovej a nájomnej doprave je dôležité vyhovieť neustále sa meniacim požiadavkám zákazníkov.
V tíme „EBA Bus-Alliance“ sme našli inovatívneho a spoľahlivého partnera. Digitálne riešenie „busfinder.com (Bus-Angebot.com)“ úplne pokrýva požiadavky autobusových spoločností v oblasti štandardizovanej tvorby ponúk a čoraz dôležitejšej možnosti rezervácie online, a tým vytvára pridanú hodnotu a udržateľnú konkurenčnú výhodu pre každú autobusovú spoločnosť bez ohľadu na jej veľkosť.

© Copyright - EBA Bus Alliance GmbH